HEM 3332 Uhre II_Beretning

H. Rostholm & T. Møbjerg
Herning Museum foretog i perioden 24. marts til 22. maj 1995 og 11. -15. juni 1998 undersøgelser i form af udgravning og prøvegravning i område for anlæg af motorvej mellem Herning og Bording. Der undersøgtes ca. 4500m2, hvor der fremkom 22 kogestensgruber og 3 andre gruber. De lå samlet i 4 koncentrationer inden for et 50x40meter stort område. Ud over kværne og knusesten fandtes i 3 af gruberne skår fra yngre bronzealder og på fladen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.