[Sang og replik fra lystspillet Den kære familie]

Gustav Esmann
Uddrag af sang (andet vers samt omkvæd) med slutannoncering og efterfølgende replik fra lystspillet, der ikke stemmer helt overens med den trykte udgave. Replikskifte fra Den kære familie: Claes: "Skål, svigerfar." Friis: "Ja synge, det kan han. Men det er også det eneste han kan."
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.