I Würtzburg ringe de klokker til fest

Peter Erasmus Lange-Müller & Thor Lange
Sang med klaverakkompagnement. Efter to vers rundes sangen af, dernæst gentages første vers.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.