HAM1738_Katrinegade_9_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk overvågning ved Katrinegade 9, Kolding i 2011, i forbindelse med et eksisterende baghus ved Katrinegade 9 som skulle nedrives for at kunne opføre en en udvidelse af den ved siden af beliggende Kolding realskole med tilhørende parkeringskælder fremkom kulturlag med fund, en stolpebygget konstruktion i sammenhæng med en faskine og vandledninger og brønd af træ. Det viste sig, at det sandsynligvis drejede sig om rester fra et teglværk.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.