[To svenske sange]

Richard Dybeck, Trad. & Johannes Beschnitt
Valsen rummer to sange. Første sang, den oprindelige udgave af den senere uofficielle svenske nationalsang "Du gamla, du fria", er komplet med to vers. Anden sang består af komplet første vers.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.