En liten visa

Albert Theodor Gellerstedt & Ivar Hallström
Komplet sang med klaverakkompagnement. Valsen indledes med at sangeren på svensk siger 'beredt' til pianisten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.