[Maglekilde-Petersen fortæller Maglekilde-Petersen]

Carl Maglekilde-Petersen
Dramatiseret fortælling i forkortet version med store afvigelser fra den trykte tekst. Valsen løber ud kort for afslutningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.