[Familien Poulsen takker Gottfried Ruben i tale og sang]

Carl Ploug, C.J. Hansen, Trad. & James A. Bland
Privat optagelse med skuespiller Olaf Poulsen og familiemedlemmer, der i tale og sang takker generalkonsul Gottfried Ruben for en privat fonografdemonstration. Diverse sociale baggrundslyde (latter, udbrud, etc.) indikerer en nærmest løssluppen stemning. Der synges korte uddrag af i alt tre sange: Først en noget forvansket udgave af minstrel-parodien ’Oh, Dem Golden Slippers’. Dernæst en britisk 'protestsang', Jumbo said to Alice. Og sluttelig første vers af ’Husker du i høst’, som dog afbrydes, da afspilningen af...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.