[Sang fra Redaktionssekretæren]

Erik Bøgh
Næsten komplet sang. Valsen løber ud i slutningen af det gentagne omkvæd.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.