[Sang med replikker fra Fastelavnsgildet]

Erik Bøgh
Komplet klaverakkompagneret sang med indledende og afsluttende replik fra skuespillet. Indledende replik: "Jeg giver Fanden baade i Lars Larsen og hans Politik. Hvad jeg siger, det er inte løs tale." ; Afsluttende replik: "Jeg har aldrig gaaet fra mit Ord endnu, ikke engang naar jeg har givet det til Lars Larsen, og han er dog den største – Politikus, jeg kender."
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.