HAM 4731 Ravnshøjgård III (etape 1) - Beretning

Mette Sørensen, Mette Nissen & Pernille Kruse
Beretning over arkæologisk undersøgelse foretaget forud for anlæggelse af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Inden for det berørte tracee blev et bopladsområde på i alt omkring 10.000 m2 undersøgt over to etaper. Etape 1 øst for Nybølvej undersøgtes i 2008 og Etape 2 vest for Nybølvej undersøgtes i 2009: Ved etape 1 undersøgtes i alt ca. 2600 m2. Herved blev afdækket sporene efter et enkelt treskibet langhus som typologisk dateres til førromersk jernalder/ældre romersk jernalder....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.