HEM 3561 Grarup III_Beretning

Vejdirektoratet & H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 26. november til 22. december 1998 undersøgelser på område for anlæggelse af Brande Omfartsvej. Her undersøgtes to tætliggende, overpløjede gravhøje, som ikke tidligere var registreret. I den nordlige høj fandtes intet anlæg fra grav, men et område med fund af flint og keramik fra enkeltgravskulturen. I den sydlige høj fandtes en moderne nedgravning, hvori der i bunden fandtes gammelt fyld, antageligt fra en grav. Der var ingen fund i højen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.