HAM 5197 Nefeskov - Beretning

Silke Eisenschmidt
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Ved Nefeskov blev et 1300 m2 stort felt inden for traceet arkæologisk undersøgt. Herved afdækkedes den østligste gård i en indhegnet landsby af typen Galsted/Hodde fra tiden omkring Kristi Fødsel. Gården kan følges i flere faser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.