Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Hansted Kirke 2009 og 2010.

Hans Mikkelsen
Ved udgravning til piller til den nye klokkestabel ca. 2 meter øst for kirken registreredes i udgravningens nordøstre hjørne det sydvestre hjørne af en kiste af kridtsten. Kisten er bevaret in situ. Ved udgravning til det nye våbenhus og til fjernvarmerør ses, at kirken er opført uden et egentligt fundament. Nederst - under kirkens skråkantsokkel og 2 skifter af gule, nyere mursten ses jord med en stor koncentration af små strandsten. Samme billede tegner sig...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.