FHM 4039 Beretning 1997

H.J. Madsen
I forbindelse med opførelse af en graverbygning blev der ved kirkegårdens sydvestlige hjørne fundet et kampestensfundament fra en 11 m lang teglstensbygning, antagelig en kirkelade. Sydøst for kirken fandtes enkelte gruber.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.