Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Bylderup kirkegård 2016

Hans Mikkelsen
I forbindelse med omlægning af stenbro omkring Bylderup Kirke blev der undersøgt udvalgte dele af kirkens fundament. Ved undersøgelsen konstateres det, at der er forskellige fundamenter og reparationer, og det kan ikke umiddelbart afgøres, hvor den oprindelige kirke kan afgrænses til.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.