HEM 4058 Rugbjerg_Beretning

I forbindelse med Naturgas Midt-Nords anlæggelse af naturgasfordelingsledning Herning-Holstebro, har Herning Museum i perioderne fra 19. april til 12. maj og 21. maj til 3. juni 2004 foretaget udgravning af jernalderboplads. Ved undersøgelsen blev der registreret i alt 7 langhuse, 7 grubehuse, 1 firestolpehus og 4 hegnsforløb. Desuden undersøgtes 3 mulige brandgrave, 5 gruber, 1 kogestensgrube, 4 ikke nærmere definerede fyldskifter, samt omkring 100 stolpehuller, der ikke umiddelbart syntes at indgå i nogen konstruktion. I...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.