Nationalmuseets rapport fra arkæologiske undersøgelse i Ferslev kirke 2014

Hans Mikkelsen & Orla Hylleberg Eriksen
Fotoregistrering af kirkens facader, som havde været dækket med cementpuds. Udgravning til ny bygning ved kirkegårds vestdige og udgravning til faskiner henholdsvis øst og vest for kirken. Ved hjælp af dendrokronologiske undersøgelser af tagværk kunne sakristi, dør - og nyfundet skab – i mur mellem kor og sakristi dateres til o. 1500, og lignende undersøgelser i tårnets tagværk kunne datere tårnet til begyndelsen af 1500-tallet og en reparation af tagværket i tårnet til o. 1730....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.