Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Ebdrups kirkegård 2016

Hans Mikkelsen
I forbindelse med nyt varmelæg i Ebdrup Kirke, fremkom tidligere elkabler og drænrør, som stadig er i brug. Ved udgravningen sås det desuden at fundamentet består af marksten, hvis størrelse ikke yderligere kan afgøres
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.