MLF00530 Ellebækgård VI

Stine Jæger Hoff
På et ca. 5000 m2 stort areal blev der registreret bosættelsesspor dateret til tragtbægerkulturen, senneolitikum samt ældre bronzealder. Bosættelsessporene udgøres bl.a. af et kulturlag med flintproduktion, et kogestensgrubefelt samt en samlet bebyggelse bestående af hus, hegn og et større kulturlag. Bosættelsessporene tilhører et større kompleks, som foruden almindelige bosættelser også består af specialiserede værksteds- samt offerpladser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.