FHM 3406 Borum Eshøj III - Beretning

S. Schultz & Niels H. Andersen
I årene 1989 til 1995 undersøgte en gruppe skoleelever og amatørarkæologer en overpløjet gravhøj. Højen var rammet ind af et stengærde med tværmål på cirka 16 meter. Centralt i højene sporene efter en bulkiste. Graven var uden gravgaver og spor af en gravlagt, skønt graven ikke har været udsat for gravrøvere. Fra højfylden få oldsager af neolitisk karakter. Under højen et fint system af ardspor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.