FHM 5452 Bendixminde omr 4

Poul Nissen & Rasmus Birch Iversen
Ved udgravningen af ca. 2800 af de til delområde 4 udpegede 3600 m2 fandtes kun relativt spredte fyldskifter, deraf det reducerede udgravningsareal. Udgravningen omfatter 10 jernslaggegruber, en håndfuld gruber, herunder en formodet brønd og en formodet keramikovn, to kogestensgruber samt spredte stolpehuller. Jernudvindingsgruberne tilhører formodentlig den bebyggelse fra yngre romersk jernalder, der er fundet i delområde 5 (FHM 5453) umiddelbart mod nord og øst. Brønd og keramikbrændingsovn er ældre, formentlig overgangen mellem ældre førromersk jernalder...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.