FHM 5278 Navitas, Aarhus - Beretning

L.K. Larsen & Karin Poulsen
I forbindelse med udgravning af byggegrube til Navitas-byggeriet på havnen i Århus foretog Moesgård Museum løbende arkæologisk tilsyn med arbejdet. Der blev registreret forskellige konstruktioner, der relaterede sig til havnens udvidelse i nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.