FHM 4015 Hesselbjerg

I alt blev der afdækket ca. 3.700 m2. Herved fremkom 35 jordfæstegrave og 20 brandgrave. Sammenlagt med de 49 begravelser, der tidligere var påvist, kom antallet nu op på 104, men der har utvivlsomt været flere. Gravene dateres alle til Vikingetid
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.