FHM 5201 Beretning

N.H. Andersen, H. Kjær & L.K. Larsen
Forhistorisk arkæologis uddannelsesgravning i juni 2010. Undersøgelserne blev ledet af lektor Jens-Bjørn Riis Andresen fra Aarhus Universitet i samarbejde med Moesgård Museum. Lokaliteten er næsset Trælborg, Tiset sogn mellem Hørning og Tranbjerg, hvor et voldsted tidligere er blevet prøvegravet (FHM3807). Udgravningens formål var 1. at datere et formodet forsvarsanlæg i form af en halvbueformet grøft, som blev fundet under en overflyvning og prøvegravet i 1992 af Hans-Jørgen Madsen og Jens Jeppesen (FHM 3807), 2. at...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.