FHM 4277 Mejlgade 33, Aarhus

& Hans Skov
Renovering og ombygning af Skt. Olaf Café i Mejlgade 33 i oktober 2000, muliggjorde arkæologiske iagttagelser i baggården. Et. Ca. 2x2 m stort og 1,5 m dybt hul til en fedtudskiller viste at lagene var omlejret som følge af tidligere gravearbejder. I hullet kunne et kampestensfundament iagttages. Fundamentet hører formentlig til bygningen der blev nedrevet i 1700-årene. Der blev ikke påtruffet intakte middelalderlag.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.