VSM G185

M. Mikkelsen
Der blev åbnet tre små felter A-C. I hvert af felterne A og B fandtes spor efter et treskibet hus, i form af tagstolpehulssæt og i felt A tillige i form af dørstolper. Husene, hus I og II, dateres ud fra hustypologien foreløbigt til midten af ældre jernalder, da den fundne keramik både er sparsom i mængde, størrelse og karakteristika. I felterne fremkom desuden enkelte større gruber samt ild-/kogegruber. I felt C blev der fundet...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.