Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Vridsted Kirkegård, 2011

Hans Mikkelsen
Ved udgravning langs nordsiden af Vridsted Kirke konstateredes fire nord-sydgående grøfter. Ved kombination med iagttagelser i murværket kan det fastslås, at kirken tidligere har haft et nordre våbenhus og et nordre tværskib.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.