MLF00292 Ringsti Nord Beretning for den arkæologiske forundersøgelse/overvågning

Stine Jæger Hoff
Ved den arkæologiske forundersøgelse/overvågning af et omtrent 2 km langt cykelstitracé nord for Nakskov by blev der fundet spredte bosættelsesspor i form af kogestensgruber, et enkelt stolpehul samt et formodet kulturlag dateret til oldtid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.