VSM 09495 Neder Kokholm.

Katrine Vestergaard
Forud for råstofudvinding blev der udgravet et område på ca. 2800 m2. Her blev der undersøgt fem til seks treskibede langhuse, 46 gruber af forskellig type samt resterne af en mulig smedje fra yngre bronzealder. Der blev gjort enkelte fund af lerkarskår, der også dateres til yngre bronzealder. Flere lerkarskår var sekundært brændt. Desuden blev der fundet forslagget ler, der indikerer, at der på pladsen er forgået aktiviteter, der har krævet høj varme, måske bronzestøbning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.