Beretning

Casper Sørensen
Viborg Museum foretog en prøvegravning og senere udgravning forud for etablering af Apple datacenter, af to rækker af ild-/kogegruber. Rækkerne løber parallelt og har en VSV-ØNØ orientering. Den nordligste og længste række løb over 377 m og bestod af 68 gruber. Den sydlige række var væsentlig kortere og var 55 m lang og bestod af 5 gruber.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.