SJM 629 - Beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Forundersøgelse af to områder umiddelbart nord og vest for Tjæreborg kirke forud for anlæggelse af regnvandsbassiner, rekreativt område og parkeringsplads. Der blev ved forundersøgelsen af det nordlige område fundet omfattende bebyggelsesspor typologisk dateret til formodentlig middelalder eller renæssance, samt nyere tid. På det vestlige område fandtes en hustomt som formodentlig skal typologisk dateres til middelalder eller renæssance.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.