Nørregade 22

Rasmus Birch Iversen
Ved regulering af skrænt i privat have stødtes på en krukke. Museet udgravede følgende en jordfæstegrav med otte lerkar og et par jerngenstande dateret til midten af ældre romersk jernalder
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.