Beretning for MLF00637

Kasper H. Søsted
Forud for anlæggelsen af en omfartsvej øst om Nykøbing Falster udgravedes i sommeren 2012 en mindre lokalitet med bopladsspor AMS-dateret til ældre bronzealder. Der blev fundet to huskonstruktioner, samt en yderligere konstruktion, hvis funktion ikke kunne afgøres.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.