Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Taps kirkegård 2016

H.C. Broholm, Sigvard Skov, Hans Mikkelsen, Michael Jakobsen & Per Bomholt
I forbindelse med regnvand, der skyller hen over kirkens sti blev der udgravet til ny tagbrønd ved kirkens sydside. I grøften fandtes intet af arkæologisk interesse, da der kun blev gravet i en dybde på 30 cm. Under soklen på både apsis og kor ses røde, nyere teglsten, og ved koret kunne ses 10 skifter. Hvor vidt der er tale om punktfunderinger eller hele fundamentet under kor og apsis er fornyet i nyere tid, kunne...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.