Beretning

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Maria Lisette Jacobsen
Udgravning af et 16.400m2 stort areal. Der kunne erkendes 15 treskibede langhuse, tre staklader/udhuse og to flerstolpeanlæg. På arealerne blev der registreret flere fundrige gruber samt mulige brønde. Desuden blev der registreret to detektorfundne fibler, heraf en rigt ornamenteret fuglefibel i bronze samt en større mængde brændt og ubrændt materiale af dyreknogler. Primær datering fra yngre bronzealder til romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.