FHM4283_samlet beretning

I forbindelse med arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelse af motorvejen (Søften – Skødstrup) blev der i perioden 10/6-4/9 2002 foretaget udgravning af en havomlejret kystboplads fra ældre stenalder. Der er i alt undersøgt 836 m2. På baggrund af bl.a. kærneøkser, skælhuggede skiver samt dominans af flækker og flækkeredskaber er lokaliteten typologisk dateret til ældste Ertebøllekultur (ca. 53-5200 f.Kr.). Udover flint (i alt 6.104 stykker, heraf 135 redskaber) er der fundet knogler, tak, træ, trækul og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.