SJM 215 Jedsted Klostervej 47

Michael Alrø Jensen
Beretning for udgravning af grubehus fra yngre germansk jernalder, gård fra senmiddelalder/renæssance, tofløjet gårdsanlæg i to faser fra renæssancen samt grundmuret hus fra 1700-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.