VSM 09035. Ørumhøj, Højvangen. Beretning

M. Mikkelsen, Tjele Kommune & D. Bruun
Beretning fra udgravning af overpløjet gravhøj med uforstyrret centralgrav med fuldgrebsværd og med syddel af stratigrafisk ældre skibssætning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.