Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kettrup Kirke 1996

B. Als Hansen
I forbindelse med udskiftning af teglgulvet i skibets midtergang ønskede man at udlægge et undergulv af leca. Dette medførte en mindre afgravning af gulvfyld, hvorunder følgende ældre anlæg kunne registreres.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.