HAM 5129 Dragehøj - Beretning 2011

Kathrine Moberg Riis & Per Ethelberg
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland, bestilt af Energinet.dk. Indenfor traceet blev der på sydsiden af Syvsig bæk ved Lundsbæk afdækket et 1286 m2 stort felt. Herved blev der udgravet en enkeltgård med tilhørende økonomibygninger, et hegn og starten på endnu en bygning. Ud fra husenes opbygning og 14C-dateringer kan stedet dateres til yngre romersk jernalder. Bebyggelsen er afgrænset mod nord og syd, men fortsætter mod øst...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.