G 225 Fjordglimt beretning

&
- Neolitikum (FF 130913-230): • 1 enkeltfund af tyndnakket slebet økse fra tragtbægerkultur. • Spredte fyldskifter med lerkarskår og flintgenstande, der dateres til neolitikum. - Æ. bronzealder per. I-II (FF 130913-178) • 1 toskibet langhus (hus IX) fra æ. bronzealder per. I (?). • 1 langhus (hus I) med både tre- og toskibet konstruktion (hybridhus) fra ældre bronzealder per. II. • 1 formmæssigt usædvanlig træbygget konstruktion (hus II), usikkert dateret men evt. med relation til...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.