TAK 1580 Stavnsbjerggård 4

Susan Pallesen &
Udgravning af fem felter med et samlet areal på 9.954 m², hvor der fremkom 15 konstruktioner i form af to midtsulekonstruktioner, 11 treskibede langhuse samt to forrådshuse. Husene dateres ud fra typologiske kriterier til henholdsvis senneolitikum og til perioden førromersk jernalder-tidlig ældre romersk jernalder. Enkelte huse dateres ved hjælp af 14C, hvor resultatet pt afventes. Derudover er der fremkommet en del affaldsgruber med keramik overvejende fra TNC-MNAI.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.