FHM5464 Grobshulevej

Poul Nissen
Ved udgravningen blev der fundet en grube pakket med flint fra en mulig produktion af skrabere, der på baggrund af huggeteknik dateres til neolitikum. Desuden blev der registreret 4-6 langhuse, 3 saddeltagshegn, 3-5 3-sæts økonomibygninger, 2 4-stolpeanlæg, 3 hegnsforløb, 1 brønd, 1 jernudvindingsovn, samt 7 gruber, Desuden fandtes der bevarede kulturlag i lavninger. Bebyggelsen fordeler sig sandsynligvis over 6 gårdsenheder adskilt af fundtomme områder. Keramikken fra anlæggene daterer sig til perioden ældre romersk jernalder (fortrinsvis...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.