Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nørager kirkegård 2015

Hans Mikkelsen & Henriette Rensbro
Ved opgravning på den udvidede kirkegård mod nord mellem kapel og kirkegårdslåge konstateredes, at denne del af kirkegården tilsyneladende aldrig havde været anvendt til begravelser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.