Kalverev Syd. Beretning for udgravning af middelalderlig vragdel

M.H. Thomsen
Forud for opførelsen af en ny Storstrømsbro har Vikingeskibsmuseet for Vejdirektoratet udført marinarkæologisk forundersøgelse af bruttoområdet for anlægsarbejdet. Under dette arbejde blev påtruffet middelalderlige vragdele, hvilket ledte til nærværende udgravning. Fundet udgøres af den agterste, bagbord del af bunden af et klinkbygget fartøj med udvendige kalfatringslister og -kramper. Fartøjets byggetidspunkt er dendrokronologisk dateret til ca. 1250-55 e.Kr. Fundet er dokumenteret in situ ved hjælp af 3D-fotogrammetri og herefter bjærget og hjemtaget til videre dokumentation med...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.