Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Karby kirkegård 2010

N. Engberg, B. Als Hansen & Nils Engberg
I en op til 0,4 m dyb rende på kirkens nordside blev dokumenteret et kampestensfundament til et formodet trappetårn. Døren ind til tårnet sidder over fundamentet i 2. stokværks højde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.