OBM2743. Beretning 2017

K.G. Therkelsen, Karen Green Therkelsen & Maria Lauridsen
Ved forundersøgelse af ca. 8200 m² forud for byggemodning fremkom enkelte spredtliggende, udaterede stolpehuller og gruber samt drænledninger og spor efter recent byggeplads, traktose og påkørt opfyld.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.