Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Middelfart Vestre kirkegård 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med gravearbejdet til nyindrettede vandanlæg på kirkegården kunne det konstateres, at der intet af arkæologisk interesse lå til hinder derfor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.