FHM5166 Kabelforbindelse Anholt Havmøllepark

H. Skousen
Moesgård museum har over en ca. 7,5 km lang strækning fulgt en 6 m bred afgravning i tracé for ilandføringskabel fra havvindmølleparken mellem Djursland og Anholt. Undersøgelsen lægger i forlængelse af en indledende ekstensiv rekognoscering i tracéet gennemført i foråret 2010. Undersøgelserne på kabeltracéet har givet os et arkæologisk tværsnit igennem et landskab, hvor vi tidligere kun har lavet få undersøgelser. Registreringerne har primært afdækket flere fundområder med fundrige gruber fra yngre bronzealder/ældre jernalder og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.